Thành viên
Liên kết thư viện
Hỗ trợ trực tuyến
Đăng nhập skype hoặc Yahoo Messenger để nhận hỗ trợ trực tuyến:
Thống kê truy cập
Đang online
Khách: 3
Thành viên: 0
Tuần này
Khách: 34,813
Thành viên: 0
Tổng số
Khách: 2,393,934
Thành viên: 31,682

 

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

1. Quá trình phát triển

Thư viện Trường Đại học Tài chính – Kế toán được hình thành và phát triển gắn liền với quá trình phát triển của Trường từ năm 1976 đến nay.

Thư viện Trường Đại học Tài chính – Kế toán là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài chính – Kế toán. Thư viện giữ một vị trí quan trọng trong việc góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường. Vốn tài liệu – nguồn tài nguyên thông tin của Thư viện chủ yếu được bổ sung và cập nhật theo các chuyên ngành đào tạo Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế, Ngân hàng,... và đã đáp ứng được phần nào nhu cầu ngày càng tăng của cán bộ viên chức, giảng viên và sinh viên.

Đến nay, Thư viện đã không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, đẩy mạnh tin học hóa hoạt động thư viện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giảng viên, sinh viên tiếp cận dễ dàng và khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin của Thư viện.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Thư viện là đơn vị phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Tài chính – Kế toán. Thư viện có chức năng cung cấp  thông tin – tư liệu về các chuyên ngành ngành đào tạo của Trường. Thư viện có trách nhiệm tổ chức, quản lý, bổ sung, thu thập, bảo quản các tài liệu, sách, báo, tạp chí, luận văn, luận án, các ấn phẩm của trường và các loại hình  tài liệu lưu trữ khác.

2.2. Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch phát triển thư viện theo hướng hiện đại. Từng bước phát triển Thư viện thành Trung tâm Thông tin – Thư viện của Trường.

- Nghiên cứu đề xuất phương hướng, chủ trương, kế hoạch phát triển nguồn tài nguyên thông tin về các lĩnh vực khoa học phù hợp với nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Tài chính – Kế toán; đồng thời chịu trách nhiệm bảo quản nguồn tài nguyên thông tin đó.

- Tổ chức cho đội ngũ giảng viên, cán bộ viên chức, sinh viên của Trường khai thác và sử dụng hiệu quả  nguồn tài nguyên thông tin do Thư viện quản lý. Tổ chức kho, phân loại và sắp xếp tài liệu theo từng chuyên ngành khoa học. Xây dựng và hoàn thiện bộ máy tra cứu điện tử để bạn đọc - người dùng tin tìm tài liệu nhanh chóng. Thông báo kịp thời những tài liệu mới, nguồn tin mới. Tổ chức các hình thức tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi các tài liệu, sách báo, tạp chí, các nguồn tin điện tử. Tổ chức hệ thống các phòng phục vụ: phòng đọc sách, báo - tạp chí tại chỗ, phòng mượn, phòng tra cứu dữ liệu, phòng tự học ...

- Tổ chức, quản lý Thư viện theo hướng sử dụng các trang thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả phục vụ.

- Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan thông tin – thư viện trong và ngoài nước, từng bước hiện đại hóa công tác thông tin thư viện.

- Chú trọng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, công nghệ thông tin cho cán bộ thư viện.

             - Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp báo cáo về hoạt động của thư viện theo yêu cầu của cấp trên. Lập chương trình công tác hàng háng và tổ chức triển khai công tác theo kế hoạch công tác hàng tháng của Nhà trường.

             - Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Trường thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

             - Quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và các trang thiết bị được Nhà trường giao.

             - Kiểm kê tài liệu theo định kỳ hàng năm.

             - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu và lãnh đạo Phòng.

Sách theo phân loại
Lịch phục vụ
Tầng 2
Thứ 2 đến thứ 5
Sáng: 7h15 - 11h15
Chiều: 13h30 - 16h45
Thứ 6:
Sáng: 7h15 - 11h15
Chiều: Không phục vụ
(CB tham gia xử lý nghiệp vụ)
Thứ 7, chủ nhật: Không phục vụ
Cơ sở dữ liệu