Thành viên
Liên kết thư viện
Hỗ trợ trực tuyến
Đăng nhập skype hoặc Yahoo Messenger để nhận hỗ trợ trực tuyến:
Thống kê truy cập
Đang online
Khách: 4
Thành viên: 0
Tuần này
Khách: 34,710
Thành viên: 0
Tổng số
Khách: 2,393,831
Thành viên: 31,682
Xem chi tiết tài liệu

Bài tập và bài giải kế toán quản trị

  • Tác giả: Huỳnh Lợi
  • Thông tin xuất bản: H.: Thống kê, 2010
  • Môn loại: 658.151 1 (Kế toán quản trị)
  • Số ĐKCB:

    Kho Đọc tại chỗ S.002416; S.002417; S.002418, ... (Trong kho sẵn sàng cho mượn: 26)
    Kho Huế G.003364; G.003367; G.004067, ... (Trong kho sẵn sàng cho mượn: 23)
Viết bình luận
Chế độ xem

Tóm tắt:
Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán quản trị - Chương 2: Khái niệm và chi phí kinh doanh - Chương 3: Phân tích mối quan hệ chi phí, khối lượng, lợi nhuận - Chương 4: Dự toán ngân sách hoạt động hằng năm Chương 5: Phân bổ chi phí bộ phận, phục vụ và lập báo cáo bộ phận - Chương 6: Phân tích biến động chi phí - Chương 7: Kế toán trách nhiệm các trung tâm quản lý - Chương 8: Định giá sản phẩm - Chương 9: Thông tin thích hợp quyết định kinh doanh ngắn hạn - Chương 10: Thông tin thích hợp quyết định đầu tư dài hạn , Phần Bài tập tổng hợp một số đề thi mấu về kế toán quản trị, Phần đáp án: Bài tập kế toán quản trị

Từ khóa: Kế toán quản trị

Chủ đề: 04 $aKế toán quản trị $xBài tập;

Vai trò trách nhiệm: Huỳnh Lợi

Tác giả bổ sung: Huỳnh Lợi

Nội dung toàn văn:

Bình luận (0)

Đăng nhập vào hệ thống để viết lời bình của bạn

Xin vui lòng nhập điều kiện tìm kiếm để tìm kiếm. Từ khóa liên quan sẽ hiển thị sau khi tìm kiếm
Sách theo phân loại
Lịch phục vụ
Tầng 2
Thứ 2 đến thứ 5
Sáng: 7h15 - 11h15
Chiều: 13h30 - 16h45
Thứ 6:
Sáng: 7h15 - 11h15
Chiều: Không phục vụ
(CB tham gia xử lý nghiệp vụ)
Thứ 7, chủ nhật: Không phục vụ
Cơ sở dữ liệu